Loading Events

  • This event has passed.

Oide Fèisgoil – Fèis tutors wanted

September 30 @ 8:00 am - 5:00 pm

Leis gu bheil seirbheis Fèisgoil a’ leudachadh, tha sinn a’ sireadh oidean ùra airson na bliadhna-sgoile 2021-22! As Fèisean nan Gàidheal expand their Fèisgoil service, they are looking for new tutors in 2021-22 for Blasad Gàidhlig, Youth Music Initiative (YMI) and Caraidean Còmhraidh as well as adult Gaelic classes and Gaelic Awareness Training.
More information on what each of these opportunities HERE
Ma tha sibh dealasach mu chultar agus cànan na Gàidhlig, agus nam biodh ùidh agaibh ann an obair sùbailteach, cuiribh fios thugainn tron fhoirm gu h-ìosal.
If you have a passion for Gaelic language and culture, and are interested in flexible and creative work with Fèisean nan Gàidheal delivering to children or adults, please click HERE

Details

Date:
September 30
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category: