Fèis Gleann Albainn

Bill Skeoch | 01320 366 707 | cedartower@gmail.com | http://www.feisgleannalbainn.co.uk/ Suidhichte ann an Cille Chuimein, aig ceann Loch Nis, tha Fèis Gleann Albainn a’ toirt chothroman do dhaoine a thighinn còmhla agus a’ togail an cuid sgilean ann an òrain, dannsa, ceòl traidiseanta, a’ Ghàidhlig agus farsaing de dh’ ionnsramaidean. Tha oideachadh spòrsail, proifiseanta is […]